• +359 898 658 415
  • +359 898 662 080

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Η ομάδα της RichHouse συνεργάζεται με την εταιρεία συμβούλων “DIR Consult” Ε.Π.Ε. στα ακόλουθα προγράμματα της ΕΕ:

  • Διασυνοριακή συνεργασία
  • Έργα του Ταμείου «Συνθηκών εργασίας» που υπόκεινται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας
  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις μικρομεσαίες βιοτεχνίες
  • Επενδύσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
  • Επενδύσεις στην επεξεργασία / εμπόριο αγροτικών προϊόντων
  • Επενδυτική υποστήριξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων
  • Επενδύσεις σε αγροτικές περιοχές για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων – τουρισμού ή έναρξη παραγωγής ή παροχή υπηρεσιών.

Το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι η επιθυμία και η ιδέα βάσει της οποίας θα εργαστούμε μαζί. Την οργάνωση και την εκτέλεση αφήστε τη σε μας !