• +359 898 658 415
  • +359 898 662 080

Μοναδικό Σύστημα Κατασκευής

Το σύστημα κατασκευής RichHouse δεν περιορίζει τις αρχιτεκτονικές λύσεις όσον αφορά τη λειτουργικότητα ή την εμφάνιση. Σχεδόν κάθε αρχιτεκτονική ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί.

rh-03Το επίπεδο της ακρίβειας στην εκτέλεση της κατασκευής συμβάλλει στην λεπτομερή ολοκλήρωση του έργου. Η ομάδα της RichHouse επεξεργάζεται την αρχιτεκτονική όψη του κάθε κτιρίου, δημιουργώντας επιπλέον και μια άνετη διαρρύθμιση σύμφωνα με τον ιδιόκτητο χώρο και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του πελάτη.

Το κύριο πλεονέκτημα του κατασκευαστικού συστήματος RichHouse είναι η ενεργειακή του απόδοση , αυτός είναι και ο παράγοντας που θα είναι καθοριστικής σημασίας στο άμεσο μέλλον κατά τον προσδιορισμό του κόστους ενός σπιτιού προς κατασκευή. Οι οικίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας με το σύστημα RichHouse εξοικονομούν 2 με 3 φορές περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με τις συμβατικές κατασκευές και καθώς η τιμή της ενέργειας αυξάνεται συνεχώς, είναι λογικό να αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους για την εξοικονόμηση της.

Η τεχνολογία RichHouse παρέχει υψηλή τεχνολογική απόδοση . Όλοι οι τοίχοι,τα δάπεδα και οι κατασκευές σκεπής παρασκευάζονται σε ελεγχόμενες συνθήκες εργοστασίου. Η ακρίβεια της κατασκευής είναι έως 1 mm, η οποία θεωρείται ακατόρθωτη στις συμβατικές κατασκευές .

Στην πράξη, η κατασκευή στον ιδιόκτητο χώρο περιορίζεται στην συναρμολόγηση και στις εργασίες ολοκλήρωσης.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της κατασκευής με την τεχνολογία RichHouse είναι ο σύντομος χρόνος εκτέλεσης , 3 έως 8 φορές μικρότερος σε σύγκριση με τις συμβατικές κατασκευές . Η παραγωγή των δομικών στοιχείων στο εργοστάσιο , αρχίζει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του τεχνικού έργου για υποβολή στο δήμο. Αυτό δεν συμβαίνει στις συμβατικές κατασκευές .

rh-04Όλα τα δομικά στοιχεία παράγονται σύμφωνα με το υποβαλλόμενο προς έγκριση τεχνικό έργο και προετοιμάζονται για μεταφορά στον ιδιόκτητο χώρο . Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας εντός περίπου 20 ημερών εκτελούνται όλες οι εργασίες κατασκευής της βάσης και συναρμολόγησης του σπιτιού. Για την περάτωση των εργασιών ολοκλήρωσης απαιτούνται από 20 έως 40 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το είδος τους.

Το σύστημα οικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης RichHouse παρέχει την ευκαιρία ενεργής συμμετοχής του επενδυτή στον καθορισμό βασικών χαρακτηριστικών του κτιρίου. Οι συνεργάτες μας από κοινού με τον επενδυτή επιλέγουν την καλύτερη δυνατή γι ‘αυτόν λύση .

Μπορείτε να επιλέξετε:

  • το πάχος της θερμομόνωσης
  • το είδος των επιχρισμάτων της πρόσοψης
  • τα κουφώματα
  • και όλες τις άλλες εργασίες ολοκλήρωσης

Κάθε επιλογή υπολογίζεται άμεσα επί της συνολικής τιμής . Αυτό επιτρέπει στον επενδυτή να προσδιορίσει και να διαφοροποιήσει τις επιλογές αυτές. Έτσι διαμορφώνεται ο βέλτιστος συνδυασμός σύμφωνα με τον εκάστοτε προϋπολογισμό και σχηματίζεται η τελική επιθυμητή τιμή.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του συστήματος κατασκευής RichHouse είναι , ότι επιτρέπει την εξαγωγή σπιτιών υψηλής ποιότητας σε σχετικά χαμηλή τιμή αγοράς για τα πρότυπα των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών.

Οι ομάδες σχεδιαστών και κατασκευαστών σε αυτές τις χώρες αμείβονται πολύ καλύτερα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στη Βουλγαρία.

rh-02Επιπλέον είναι εξίσου σημαντικό ότι οι ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες RichHouse είναι και οικολογικές. Για την κατασκευή μιας τέτοιας κατοικίας χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερες πρώτες ύλες σε σύγκριση με τις συμβατικές κατασκευές. Αυτό οφείλεται στην ακρίβεια της προμέτρησης και την προσαρμογή σχεδόν όλης της διαδικασίας σε εργοστασιακές συνθήκες.

Η ρύπανση του περιβάλλοντος από την καθημερινή μεταφορά οικοδομικών υλικών
έχει αποφευχθεί. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας / χρήσης καταναλώνεται πολύ λιγότερη ενέργεια φυσικών πόρων. Το μικροκλίμα στο νεόκτιστο σπίτι Richhouse είναι αρκετά πιο υγιεινό – λείπει η επιβλαβής κατασκευαστική υγρασία.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τα σπίτια RichHouse μια καλή επένδυση..