• +359 898 658 415
  • +359 898 662 080

Τιμές προκατασκευασμένων σπιτιών

Μοιραστείτε:

Η τιμή 131 € / m2 με ΦΠΑ περιλαμβάνει:

  • παραγωγή των πάνελ τύπου σάντουιτς για το σπίτι
  • κοπή των πάνελ και τον ξύλινο φέροντα οργανισμό σύμφωνα με τo σχέδιo
  • παράδοση εντός Βουλγαρίας
  • Ανέγερση του σπιτιού έως το στάδιο των τοιχοποιίων : εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, επικάλυψη-ξύλινος σκελετός, στοιχεία πλήρωσης με OSB