• +359 898 658 415
  • +359 898 662 080

Уникална система за строителство

Системата за строителство RichHouse не ограничава архитектурните решения по отношение на функционалност или визия. Практически всяка архитектурна идея може да бьде реализирана.

rh-03Нивото на прецизност на изпълнението придава завършеност и съвременен детайл. Екипьт на RichHouse разработва архитектурния облик на всяка отделна сграда, като създава удобно разпределение според имота и конкретните изисквания на клиента.

Основно предимство на системата за строителство RichHouse е нейната енергийна ефективност, това е факторът който ще е основен в близко бъдеще при определяне на цената на една построена кьща. Нискоенергийните къщи от системата RichHouse спестяват с 2 до 3 пъти повече енергия в сравнение с обикновеното строителство, тъй като цената на енергията непрекъснато расте, разумно е да търсим алтернативни начини за да я набавим.

Технологията RichHouse е с висока технологичност в контролирани заводски условия се изготвят всички стени, подове и покривни конструкции. Точността на изработка е до 1мм, което е непостижимо при стандартното тухлено строителство.

На практика строителството в имота се свежда до сглобяване и довършителни работи.

Друго предимство на технологията RichHouse са кратките срокове за изпълнение от 3 до 8 пъти по кратки в сравнение с монолитното. Производството на елементите във фабриката започва веднага след изготвяне на техническия проект за внасяне в общината. Това не може да се случи при стандартното строителство.

rh-04Всички елементи на къщата се изработват съгласно внесения за одобрение технически проект и се подготвят за транспортиране до имота. С издаването на разрешението за строителство, в рамките на около 20 дни се изпълняват всички дейности по изготвяне на основата и сглобяване на къщата. За довършителните работи са необходими от 20 до 40 работни дни в зависимост от количеството им.

Системата за нискоенергийни къщи RichHouse предоставя възможност за активно участие на инвеститора в определянето на основни характеристики на сградата. Нашите мениджъри съвместно с инвеститора избират оптималния за него вариант.

Можете да избирате:

  • дебелината на топлоизолацията;
  • вида на фасадната мазилка;
  • дограмата;
  • и всички други довършителни работи.

Всеки избор се изчислява на момента в общата цена. Това позволява на инвеститора да се ориентира на кои неща държи и кои параметри трябва да се променят. Така се разработва оптимална комбинация на показатели според вашият бюджет и се оформя окончателната цена която Ви удовлетворява.

Друго предимство на системата за строителство RichHouse е, че дава възможност за износ на къщи с високо качество на относително ниска пазарна цена за стандартите на развитите Европейски държави.

Екипите от проектанти и строители са много по скъпо платени в тези страни в сравнение с тези в България.

rh-02Не на последно място нискоенергийните къщи RichHouse са и екологично чисти. За направата на една такава къща се използват многократно по малко суровини в сравнение с монолитното строителство. Това се дължи на прецизните количествени сметки и съсредоточването на почти целия процес в заводски условия.

Замърсяването на околната среда от всекидневното транспортиране на строителни материали
е избегнато. По време на експлоатация се изразходват много по малко енергия т.е. природни ресурси. Микроклиматът в новопостроената къща Richhouse е доста по-благоприятен – липсва вредната за здравето строителна влага.

В заключение искаме да кажем,че всички тези качества правят къщите RichHouse една добра инвестиция.

От екипа на RichHouse