Комплектации

Печка Буран АОТ-06 тип 00

печка на дърва

Сподели:

Мария Колева
Телефон: Моб.: +359 898 431 077

Печка на дърва за помещение 100м3

ДхШхВ (мм) 610х435х630, диаметър на димоотвеждащия тръбен накрайник (мм) 120
Отоплителните печки “Буран” се използват за отопляване на помещения с различно предназначение: цехове, оранжерии, работилници, гаражи, фургони на строителни площадки. Освен това те могат да намерят приложение и в бита, например за сушене на плодове или гъби.
Отоплителните устройства от типа “Буран” ще Ви осигурят максимален комфорт и удобство при експлоатацията им.
Отоплителната печка с продължително изгаряне “Буран” представлява стоманена, изцяло заварена конструкция, която се състои от две камери. В долната камера горивото се газифицира, а в горната се извършва доизгарянето на газовете. Предните тръби са оборудвани със специални инжектори за пълно изгаряне. Корпусът на котела е покрит с огнеупорна боя, която по време на първото използване се полемизира изцяло (процесът се съпровожда с характерен мирис). Печката е оборудвана с два регулатора: върху предната вратичка е разположен регулатор за мощност, а на димоотвеждащия тръбен накрайник, намиращ се отзад- регулатор-газификатор.
  • Дължина, 610 мм
  • Широчина, 435 мм
  • Височина, 630 мм
  • Диаметър на димоотвеждащия тръбен накрайник, 120 мм
Отоплителните печки “Буран” работят с всички видове твърдо гориво, с изключение на въглища. За разпалване може да се използват дърва, а също и дървени брикети, картон, торфени брикети. Коефициентът на полезно действие на отоплителните печки “Буран” е 70-80%.
Инсталирането на печката трябва да се изпълни в съответствие с правилата за пожарна безопасност за монтаж на печки с продължително изгаряне. Печката трябва да се постави върху специален фундамент ( основа от негорим материал). Това ще осигури по-добра циркулация на въздуха, задължително е също наличието на димоотвод. Пред горивната камера трябва да се постели метален лист.
След като се убедите в херметичността на димоотвода и наличието на тяга, можете да пристъпите към запалване. Поставете и двата регулатора в отворено положение и започнете да палите печката с хартия и подпалки. След това запълнете долната камера с основно гориво и почакайте, докато то се разгори. След 15-20 минути е необходимо да затворите регулатора-газификатор на 45 градуса, за да преминете в газификационен режим. Именно при този режим на работа отоплителното устройство е с най-голям КПД и само в такова положение е разрешена неговата експлоатация. Преди да отворите вратичката на камерата на работеща печка и да добавите още гориво отворете двете клапи, почакайте 5 минути, заредете с гориво, отново затворете клапите. За да загасите печката поставете регулатора-газификатор в отворено положение, а регулатора на мощността в затворено.
Както и всяко друго отоплително устройство, използвано като допълнителен източник на отопление, печките “Буран” трябва да се експлоатират в пълно съответствие с инструкцията.

Звънни