Комплектации

Система за капково напояване без автоматика АкваДуся +60

Сподели:

Цена: 159 лв

Разработена е за ползватели, които постоянно живеят в извънградските си жилища. Вие сами, ръчно, включвате и изключвате системата. Тя се свързва към резервоар, вдигнат на височина от около 1 метър, чрез поставен от Вас кран, който не влиза в комплекта.

Системата за капково напояване без автоматика е предназначена за поставяне в леха на открито или в оранжерията във Вашата зеленчукова градина. Свързва се към всеки един резервоар, с който Вие разполагате. Полива с топла вода нагрята в резервоара от слънцето. Капкообразователите се поставят под всяко растение или равномерно по лехата.

В комплекта влиза всичко необходимо за осъществяване на напояване без автоматизация на 60 гнезда зеленчуци, освен резервоара и крана (подходящи са всички с които разполагате в наличност). Освен това системата може да се използва като допълнителен комплект за разширяване на Автоматичната и Полуавтоматичната системи АкваДуся.

Капкообразователите са продълговати – подават вода непосредствено в зоната на кореновата система на растението. Капкообразователите са без проходни отвори и не могат да се запушат напълно. От всеки капкообразовател за 80 минути изтичат по 2 – 3 л. вода. Всички маркучи са наситено черни на цвят – водата не зеленясва от слънцето, не замърсява капкообразователя.

Подробно описание на система за капково напояване без автоматика АкваДуся +60

Предмет Количество Предназначение
Маркуч черен 14/12 мм 3 метра Съединява Крана с Тройник, Голям
Подаващ маркуч черен, 9/7 мм 12 метра Съединява Тройник Голям с малките тройници на капкообразователите по двете разклонения
Маркуч черен, 4/6 мм 12 метра Подава на капкообразователите от малките тройници
Капкообразователи компактни 2-3 л/80 мин 60 бр. Поставят се под всяко растение или равномерно по площта на лехата
Тройник, Голям 1 бр. Разклонител на водата от резервоара към двете разклонения за капково напояване на лехата
Тройник на капкообразователя, малък 30 бр. Съединява капкообразователя с подаващия маркуч 9/7 мм. Фактически това е кръстовина с 4 отвора, а не тройник
Инструкция за монтаж и експлоатация 1 бр.
Звънни