Κατασκευή των θεμελίων

Στα λυόμενα σπίτια τα θεμέλια κατασκευάζονται με το σύστημα των πεδιλοδοκών ή με γενική κοιτόστρωση (radier), εκτελώντας την στατική μελέτη της άδειας δόμησης.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το κόστος των θεμελίων στα προκατασκευασμένα σπίτια είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με αυτό των συμβατικών κατοικιών . Αυτό εξηγείται από το χαμηλό βάρος αυτών των σπιτιών , κάτι το οποίο σημαίνει και λιγότερη ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και σημαντικά μειωμένο κόστος εργασίας.

Изпратете телефон, ние ще се свържем с Вас

Звънни