Изграждане на фундамент

При сглобяемите къщи се изгражда т. нар. ивичест фундамент, който се класифицира към плоските фундаменти. За начало се очертават контурите на къщата, след това се изкопават ивиците там където ще лягат външните и вътрешните стени.

изграждане на фундаментДълбочината на копаене зависи от носещата способност на земната основа. Носещата способност на почвата се определя чрез геоложки анализ. Принципно се копае до точката на замръзване което е около 60 см. като широчината на ивиците е около 35 – 40 см. След изкопаване на ивиците се монтира кофража, полага се армировка. Следва запълване с чакъл, полагане на финишна армировка и заливане с бетон. Задължително условие е фундамента да е идеално нивелиран.
Най – често срещания въпрос относно фундирането е колко ще струва нулевия цикъл. Тук само ще подчертаем, че при сглобяемите къщи цената на фундаменда е значително по ниска отколкото при монолитната конструкция. Този факт се обуславя от ниското тегло на къщата, а това от своя страна не налага дълбоки изкопни работи при фундирането, вследствие на което се ползват по малко материали, а и разходите за труд са значително по – ниски.

Изпратете телефон, ние ще се свържем с Вас

Звънни