Блог

ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНИ И МОДЕРНИ КЪЩИ

1 октомври, 2019 | Сподели: |

Енергийно ефективната къща е сграда, в която много ниската консумация на енергия се комбинира с комфортен микроклимат. Икономията на енергия в такива къщи достига 90%. Годишната нужда от отопление на енергийно ефективен дом може да бъде по-малко от 15 kWh на квадратен метър.
В страните от Европейския съюз се приема такава класификация на къщите:

Къщи с ниска енергия

Те използват 50% по-малко енергия от стандартните къщи, изградени в съответствие с действащите енергийни стандарти.

Енерго ефективни Къщи с ултра ниска мощност

Консумират 70-90% по-малко енергия от конвенционалните сгради къщи. Примери за ултра ниско енергийни домове къщи са немският Passive House, френският Effinergie, швейцарското Minergie.
Пионерът в изграждането на такива къщи беше Passive House (пасивна къща), която е разработена в Германия в Дармщат през 90-те години. Една сграда се счита за „пасивна”, ако отговаря на изискванията, разработени от Германския институт за пасивни сгради. „Пасивна” къща е къща с отлична топлоизолация, минимално потребление на електроенергия и топлинна енергия. Поддържа комфортен микроклимат главно благодарение на човешката топлина, слънчевата енергия и домакинските електрически уреди като чайник, печка и др. Технологиите на „пасивната” къща (сгради с ултра ниска консумация на енергия, без традиционна отоплителна система) са ефективни и вече са тествани в суровия скандинавски климат. Такива къщи практически нямат загуба на топлина.

Енерго ефективни Къщи за производство на енергия

Това са сгради, които произвеждат електричество за собствени нужди. В някои случаи излишъкът от енергия през лятото може да се продаде на енергийната компания и да се изкупи обратно през зимата. Добрата топлоизолация, иновативният дизайн и използването на възобновяеми енергийни източници (слънчеви панели, почвени термопомпи) поставят тези къщи на челните места в съвременното жилищно строителство.

Енерго ефективни Къщи без CO2

Това означава, че самата къща осигурява енергия от възобновяеми източници, включително енергия, изразходвана за отопление / охлаждане, топла вода, вентилация, осветление, готвене и електрически уреди. Във Великобритания всички нови къщи се строят от 2016 г.

Снимки: primefivehomes.comЗвънни