fbpx

Европрограми

Екипът на RichHouse работи в сътрудничество с консултантска фирма „ДИР консулт“ ЕООД по следните европрограми:

  • Трансгранично сътрудничество
  • Проекти от Фонд „Условия на труд” от МТСП
  • Подобряване енергийната ефективност в малките и средни предприятия
  • Инвестиции в земеделски стопанства
  • Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
  • Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
  • Инвестиция в селски райони за развитие на микро- предприятия – туризъм или създаване на производство или предлагане на услуги

Желанието и идеята (по която може да поработим заедно) е това което се иска от Вас.
Организацията и изпълнението оставете на нас!

Изпратете телефон, ние ще се свържем с Вас


    Call Now ButtonЗвънни