fbpx

Уникална система за строителство

Системата за строителство RichHouse не ограничава архитектурните решения по отношение на функционалност или визия. Практически всяка архитектурна идея може да бьде реализирана.

rh-03Нивото на прецизност на изпълнението придава завършеност и съвременен детайл. Екипьт на RichHouse разработва архитектурния облик на всяка отделна сграда, като създава удобно разпределение според имота и конкретните изисквания на клиента.

Основно предимство на системата за строителство RichHouse е нейната енергийна ефективност, това е факторът който ще е основен в близко бъдеще при определяне на цената на една построена кьща. Нискоенергийните къщи от системата RichHouse спестяват с 2 до 3 пъти повече енергия в сравнение с обикновеното строителство, тъй като цената на енергията непрекъснато расте, разумно е да търсим алтернативни начини за да я набавим.

Технологията RichHouse е с висока технологичност в контролирани заводски условия се изготвят всички стени, подове и покривни конструкции. Точността на изработка е до 1мм, което е непостижимо при стандартното тухлено строителство.

На практика строителството в имота се свежда до сглобяване и довършителни работи.

Друго предимство на технологията RichHouse са кратките срокове за изпълнение от 3 до 8 пъти по кратки в сравнение с монолитното. Производството на елементите във фабриката започва веднага след изготвяне на техническия проект за внасяне в общината. Това не може да се случи при стандартното строителство.

rh-04Всички елементи на къщата се изработват съгласно внесения за одобрение технически проект и се подготвят за транспортиране до имота. С издаването на разрешението за строителство, в рамките на около 20 дни се изпълняват всички дейности по изготвяне на основата и сглобяване на къщата. За довършителните работи са необходими от 20 до 40 работни дни в зависимост от количеството им.

Системата за нискоенергийни къщи RichHouse предоставя възможност за активно участие на инвеститора в определянето на основни характеристики на сградата. Нашите мениджъри съвместно с инвеститора избират оптималния за него вариант.

Можете да избирате:

  • дебелината на топлоизолацията;
  • вида на фасадната мазилка;
  • дограмата;
  • и всички други довършителни работи.

Всеки избор се изчислява на момента в общата цена. Това позволява на инвеститора да се ориентира на кои неща държи и кои параметри трябва да се променят. Така се разработва оптимална комбинация на показатели според вашият бюджет и се оформя окончателната цена която Ви удовлетворява.

Друго предимство на системата за строителство RichHouse е, че дава възможност за износ на къщи с високо качество на относително ниска пазарна цена за стандартите на развитите Европейски държави.

Екипите от проектанти и строители са много по скъпо платени в тези страни в сравнение с тези в България.

rh-02Не на последно място нискоенергийните къщи RichHouse са и екологично чисти. За направата на една такава къща се използват многократно по малко суровини в сравнение с монолитното строителство. Това се дължи на прецизните количествени сметки и съсредоточването на почти целия процес в заводски условия.

Замърсяването на околната среда от всекидневното транспортиране на строителни материали
е избегнато. По време на експлоатация се изразходват много по малко енергия т.е. природни ресурси. Микроклиматът в новопостроената къща Richhouse е доста по-благоприятен – липсва вредната за здравето строителна влага.

В заключение искаме да кажем,че всички тези качества правят къщите RichHouse една добра инвестиция.

От екипа на RichHouse

Изпратете телефон, ние ще се свържем с Вас


    Call Now ButtonЗвънни