Блог

КАКВО Е ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ?

17 декември, 2019 | Сподели: |

Терминът „енергийна ефективност“ се използва много днес. Какво точно означава това? Един уред е по-енергийно ефективен, ако експлоатационният му живот е по-дълъг или работи по-добре от традиционната версия. Ако използва същото количество енергия или по-малко като осигурява производителност като традиционната му версия. В крайна сметка енергийната ефективност означава да правите повече с по-малко енергия. Това важи за всички видове енергоспестяващи уреди. Терминът енергийна ефективност може да се използва и в по-широк смисъл. Можем да разгледаме и енергийната ефективност на цели сгради. Сграда, която не само генерира, но и задържа голямо количество топлина е енергийно ефективна.

КАКВО Е ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ?

През последните няколко десетилетия потреблението на енергия нарасна много бързо. Енергийната ефективност е начин за управление и ограничаване на този растеж на потреблението на енергия.

КАКВО Е ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ?

Консумацията на енергия е количеството енергия, изразходвана от процес, система или устройство – или от страна, човек или бизнес. Пестенето на енергия е просто средство за използване на по-малко енергия или дори изобщо никаква.

ЗАЩО Е ВАЖНА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ?

Енергийната ефективност играе жизненоважна роля в нашия живот по три основни причини:
Околната среда
Колкото повече енергия използваме, толкова повече въглеродни емисии се отлагат в атмосферата и толкова повече се изчерпват запасите ни от природни ресурси като нефт, въглища и газ. Трябва да намалим зависимостта си от тези източници на енергия и един от начините за това е да гарантираме, че всички използваме енергията възможно най-ефективно.
Икономиката
Глобалната икономика е силно зависима от нефта и газа и тъй като тези ресурси намаляват, това ще доведе до финансови дисбаланси по целия свят и до енергийна бедност в много области.
Вашите сметки
Никой не иска да плаща повече за ежедневните си нужди като отопление и топла вода. Заменете уредите си с максимално енерго спестяващи.Call Now ButtonЗвънни