Блог

Торфени компостиращи био тоалетни – идеално решение за вилата: Част 1

27 февруари, 2017 | Сподели: |

Био тоалетните са изключителни. Те реално, са вид фабрики – естествени системи за обработка на отпадък, които превръщат нещо излишно в използваем полезен краен продукт, който е ценна добавка за почвата.torfeno-kompostirashto-kenefcheБиотоалетните не вредят на околната среда – напротив. Те са от полза за градината. Не е нужно свързването им със скъпа канализационна система. Не използват никаква или се нуждаят от минимална вода. От полза са не само за човека, но и за природата.

Основни черти на биотоалетната:

  1. Тя означава независимост – от традиционното водоснабдяване.
  1. Инфинитивно разположение – биотоалетната можете да разположите буквално навсякъде, включително на места, където поради една или друга причина, няма как да разположите традиционна тоалетна.
  1. Те са изключително подходящи дори за компостиране на отпадъци в домашни условия. Дават възможност за разграждане и на отпадъци от домакинството – хранителни остатъци, градинска шума, потребявана в домакинството вода, стари мазнини – биотоалетната може да ги разгради.
  1. Биотоалетната означава производство на ценна хумусна тор, от иначе непотребен продукт.
  1. Ниски нива на миризмите, в сравнение с тези, от тоалетните със септични ями. Някои модели разполагат и с вентилационна система.
  1. Биотоалетната означава снижено потребление на вода. Може да се комбинира със системи за повторно потребление на водата, поливане и т.н.
  1. Локалното компостиране и повторната употреба на водата са несъмнени ползи за човека и природата
  1. Компостиращите тоалетни са залог за по-ниски замърсявания на течащите води;

Тоалетните са сред основните виновници за огромните разхищения на питейна вода. Съотношението отпадъци, които трябва да бъдат почистени и питейна вода е 1:70! Отмитите отпадъци пък, замърсяват водите и почвата.

Биотоалетните могат да се използват и като обществени – цената е снижена, а отпадъците се превръщат в нещо годно за употреба и полезно за природата.

Когато избирате биотоалетна, преценете внимателно конкретните си нужди. Има електрически модели, които се нуждаят от захранване. Обърнете внимание на размера на тоалетната и резервоара. Съобразете и честотата на употреба и броя хора, които ще я използват. За по-честа употреба добре е моделът да е с т.нар. непрекъсната обработка.

Биотоалетните са изключително полезни. Принципът им на действие се основава на дехидратация на отпадъците и компостиране на останалото сухо вещество.

 

Следва: Торфени компостиращи био тоалетни – идеално решение за вилата: Част 2Звънни