Блог

БЕТОННИ СГРАДИ: ЗНАЧИТЕЛНИ НЕДОСТАТЪЦИ

7 ноември, 2019 | Сподели: |

Бетонните сгради за различни цели са изключително често срещани. Нещо повече, преди няколко десетилетия те на практика нямаха алтернатива у нас. И едва наскоро експертите започнаха да отбелязват увеличение на дела на конструкциите изработени от сандвич панели и други материали. Тази технология стана популярна, тъй като „бетонните“ къщи имат редица недостатъци, които са съществени по време на фазите на строителство и експлоатация.

ОПЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОН

Бетонните (или по-скоро стоманобетонните) конструкции се използват широко в различни елементи на сградата: в основи, колони, тавани, стени и др. Монолитен стоманобетон се доставя на строителната площадка в течна форма, където се излива в предварително подготвен кофраж с положена подсилена мрежа. Този подход е много по-евтин от използването на монолитни конструкции, в допълнение, той не е обвързан с „готови форми“, тоест дава възможност за изграждане на строителни елементи от всякакви, дори най-сложните конфигурации и солидни размери. Правилно излят стоманобетон няма разкъсвания (оттук и името) и добре издържа на статични и редуващи се товари.

Сред основните слабости:

  • Необходимостта от стриктно спазване на графика за доставка и попълване;
  • Необходимостта от специално оборудване за доставка до площадката (по-рядко за производството на бетон на място) и изливане;
  • Наличието на „мокри“ процеси;
  • Зависимост от природните фактори (сезон, дъжд и др.);
  • Продължителност на монтажа: скоростта на изливане е ограничена от времето, необходимо за втвърдяване и „усилване на якостта“.

Тук се вижда ясно, че основните слабости на бетонните сгради не се отнасят и за сглобяемите сгради. Точно обратното, тези процеси са изключително улеснени. Скоростта на монтаж е в пъти по-бърза и няма наличие на мокри процеси.

МОДЕРЕН БЕТОН

Изказаните и други експлоатационни недостатъци доведоха до появата на нови видове бетон – клетъчни. В който основният акцент беше поставен върху намаляване на теглото на материала, а също така, благодарение на порестата структура, подобряване на топлозащитните свойства на материала. Пенобетонът и газобетонът се доставят на блокове и имат свои собствени разлики в сравнение с класическия бетон в зидарията (едно от ограниченията е доста ниска якост). Въпреки удобството и скоростта на монтаж, материалите имат значителни недостатъци:

  • Необходимостта от защита на външната повърхност от отрицателните въздействия на околната среда;
  • Сложност в крепежни елементи на „тежки“ и сложни елементи;
  • Ограничение за използване като носещи елементи в сгради с големи натоварвания.

Тук също можем да кажем, че сложността отстъпва пред лесното и бързо монтиране на вашата къща. Предимствата на този вид строителство са много – екологичност, енергоефективност, бързина на монтаж, здравина на конструкцията и др.

Източник ntkzavod.com.uaЗвънни