Блог

ТЕНДЕНЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕНЕСАТ В 2020 Г.ЧАСТ 2

5 ноември, 2019 | Сподели: |

Продължаваме предишна наша тема, като представяме различни строителни тенденции от 2019г, които със сигурност ще се пренесат и в 2020 година.

5. УСТОЙЧИВОСТ

Устойчивото строителство включва опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите с акцент върху социалния прогрес и културата. Те могат да включват сгради, предназначени да позволят на естествената светлина да достигне до средата на сградата, за да се намалят електрическите разходи или сгради, които използват повторно вода от мивките в тоалетните. Устойчивото строителство надхвърля ежедневните усилия като използване на LED крушки или рециклиране. Значението на дългосрочното устойчиво строителство в настоящия ни социален климат е безспорно. Устойчивото бъдеще е част от тенденциите в строителната индустрия, които ще продължат и през 2020 г.

6. ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

Виртуалната реалност съществува от няколко години насам, но строителната индустрия намира множество нови приложения за нея през 2019 г., които със сигурност ще бъдат използвани в бъдеще. Виртуалната реалност позволява на потребителите да получат по-точна представа за проекта.

7. НАРАСТВАЩИ РАЗХОДИ И НЕДОСТИГ НА РАБОТНА РЪКА

Не всички тенденции в строителния бранш са насочени нагоре. Увеличаването на материалните разходи е една от злополучните тенденции в строителната индустрия, която ще продължи. Строителната индустрия е изправена пред увеличение на разходите за строителство година след година. Освен това разходите за строителни материали са изправени през целогодишно увеличение на цените, като през календарната 2018 г. се покачват с близо 5%. Близо 80% от анкетираните в проучване през август 2017 г. съобщават, че фирмите изпитват затруднения при запълването на занаятчийски работни места. С недостига на работна ръка и нарастващото търсене на материали строителната индустрия е изправена пред неизбежно увеличение на разходите за строителство през 2020 г

През цялата 2019 г. се наблюдава възход на няколко нови тенденции в строителната индустрия. Някои от тези тенденции ще играят важна роля в строителството през 2020 г. Тъй като строителната индустрия непрекъснато се развива е от съществено значение да бъдете в крак с тези тенденции.Звънни