Комплектации

Печка Буран АОТ-06 тип 00 с\с

печка на дърва

Сподели:

Мария Колева
Телефон: Моб.: +359 898 431 077

Печка на дърва за помещение (100м3) със стъкло

ДхШхВ (мм) 610х435х630, диаметър на димоотвеждащия тръбен накрайник (мм) 120
Отоплителните печки “Буран” се използват за отопляване на помещения с различно предназначение: цехове, оранжерии, работилници, гаражи, фургони на строителни площадки. Освен това те могат да намерят приложение и в бита, например за сушене на плодове или гъби.
Отоплителните устройства от типа “Буран” ще Ви осигурят максимален комфорт и удобство при експлоатацията им.
Отоплителната печка с продължително изгаряне “Буран” представлява стоманена, изцяло заварена конструкция, която се състои от две камери. В долната камера горивото се газифицира, а в горната се извършва доизгарянето на газовете. Предните тръби са оборудвани със специални инжектори за пълно изгаряне. Корпусът на котела е покрит с огнеупорна боя, която по време на първото използване се полемизира изцяло (процесът се съпровожда с характерен мирис). Печката е оборудвана с два регулатора: върху предната вратичка е разположен регулатор за мощност, а на димоотвеждащия тръбен накрайник, намиращ се отзад- регулатор-газификатор.
  • Дължина, 610 мм
  • Широчина, 435 мм
  • Височина, 630 мм
  • Диаметър на димоотвеждащия тръбен накрайник, 120 мм
Отоплителните печки “Буран” работят с всички видове твърдо гориво, с изключение на въглища. За разпалване може да се използват дърва, а също и дървени брикети, картон, торфени брикети. Коефициентът на полезно действие на отоплителните печки “Буран” е 70-80%.
Инсталирането на печката трябва да се изпълни в съответствие с правилата за пожарна безопасност за монтаж на печки с продължително изгаряне. Печката трябва да се постави върху специален фундамент ( основа от негорим материал). Това ще осигури по-добра циркулация на въздуха, задължително е също наличието на димоотвод. Пред горивната камера трябва да се постели метален лист.
След като се убедите в херметичността на димоотвода и наличието на тяга, можете да пристъпите към запалване. Поставете и двата регулатора в отворено положение и започнете да палите печката с хартия и подпалки. След това запълнете долната камера с основно гориво и почакайте, докато то се разгори. След 15-20 минути е необходимо да затворите регулатора-газификатор на 45 градуса, за да преминете в газификационен режим. Именно при този режим на работа отоплителното устройство е с най-голям КПД и само в такова положение е разрешена неговата експлоатация. Преди да отворите вратичката на камерата на работеща печка и да добавите още гориво отворете двете клапи, почакайте 5 минути, заредете с гориво, отново затворете клапите. За да загасите печката поставете регулатора-газификатор в отворено положение, а регулатора на мощността в затворено.
Както и всяко друго отоплително устройство, използвано като допълнителен източник на отопление, печките “Буран” трябва да се експлоатират в пълно съответствие с инструкцията.

Звънни