Обзавеждане

Сайдинг Смърч Скандинавски

Сподели:

Технически характеристики на сайдинг Смърч Скандинавски :

  • Тегло: 403 кг / м 3 (относителна влажност около 12%)
  • Дърво плътност: 0,47 г/cм3
  • Якост на натиск: 1943-1950 N/мм2
  • Якост на опън: 80-90 N / мм2
  • Якост на огъване: 1966-1978 N / мм2
  • Якост на срязване: 6,7-7,5 N/мм2

сайдинг смърч скандинавски

сайдинг смърч скандинавски

Звънни