Комплектации

Система за капково напояване АкваДуся Water Tap

Сподели:

Цена: 209 лв.

Автоматизира поливането на Вашите лехи с вода от водопровода. Работи автономно с един комплект батерии (2 тънки батерии). Подходяща за растения, които могат да се поливат със студена вода, тъй като водата постъпва непосредствено от водопровода.

Система за капково напояване, предназначена за поставяне във Вашата зеленчукова градина

Свързва се към източник на вода под налягане не по-малко от 0.3 атмосфери. Най-удобен начин за свързване – непосредствено към водопровода, налягането в който обикновено е в диапазон от 1 до 4 атмосфери. Възможно е свързване към резервоар с вода, но това ще изисква вдигането му на височина не по-малка от 3 метра, за да се достигане налягане от 0.3 атмосфери.Полива на интервали от 1/3/5/10/15/20/30/60/90/120 минути (по Ваш избор) с периодичност на поливането 1/2/3/4/6/8/12/24/48/72 часа или веднъж седмично (по Ваш избор). Капкообразователите се поставят под всяко растение или равномерно по лехата.

Капкообразователите са продълговати – подават вода директно в зоната на кореновата система на растението. Те са без проходни отвори и не могат да се запушат напълно. Всички маркучи са наситено черни на цвят – водата не зеленясва от слънцето, не замърсява капкообразователя.

Подробно описание на системата за капково напояване АкваДуся Water Tap

Предмет Количество Предназначение
Маркуч черен 14/12 мм 3 метра Съединява Крана с Тройник, Голям
Подаващ маркуч черен, 9/7 мм 15 метра Съединява Тройник, Голям с малките тройници на капкообразователите по двете разклонения
Маркуч черен, 4/6 мм 12 метра Подава на капкообразователите от малките тройници
Капкообразователи компактни 60 бр. Поставят се под всяко растение или равномерно по площта на лехата
Тройник, Голям 1 бр. Разклонител на водата от резервоара към двете разклонения за капково напояване на лехата
Тройник на капкообразователя, малък 30 бр. Съединява капкообразователя с подаващия маркуч 9/7 мм. Фактически това е кръстовина с 4 отвора, а не тройник
Кран-Таймер 1 бр. Батериите не влизат в комплекта
Инструкция за монтаж и експлоатация 1 бр.
Звънни