Комплектации

Дърва за камини и руска баня

Сподели:

Дърва брезови

Брезовите дърва са един от най-популярните видове дърва за отопление. Ароматът, който тези дърва отделят, притежава дезинфекциращи и лечебни свойства, лекува недъзи и укрепва здравето. Брезовите дърва горят с висок и равен пламък. Те не пръскат искри и не „пукат“, какъвто недостатък имат дървата от иглолистните видове. Цепените брезови дърва имат плътност от 550 до 740 килограма на кубически метър. По топлоотдаване брезовите дърва практически нямат равни на себе си вид. Дървата са с размери на цепеницата 30-40 сантиметра. Възможни са и други варианти, всичко зависи от изискванията на купувачите.
Брезовите дърва могат да се съхраняват много дълго, но при срок повече от 3 години, те губят всички свои полезни качества. Дървата трябва да се съхранява под навес, като се складират на купчини, така че да се проветряват от въздуха. Между земята и дървата трябва да има подложка, за да се избегне попадането на влага.

Звънни