Блог

Проветряване на оранжерията

15 април, 2016 | Сподели: |

Най-важното нещо при проветряването на оранжерията е, че то трябва да става без да се получава течение. Вратата на съоръжението е за да се влиза и излиза през нея. Също както при тези в домовете ни. Проветряваме чрез отваряне на прозорците, а не вратите.
Когато се проветрява парникът без течение, се случва следното: горещият въздух се издига нагоре; там се смесва с чист въздух, с който обменя топлина и влага. Студените въздушни потоци и големите температурни разлики, които се генерират при проветряване, са много опасни за растенията. Също като нас, те боледуват. Затова и е препоръчително за проветряване на оранжерията да се използват прозорците. Вратата ги допълва като източник на свеж въздух, само и единствено при много силно слънце. Тогава е необходимо да се „проветри“ чрез отвеждане навън големи количества топлина, които ако останат вътре могат да прегреят растенията.

Palram_Greenhouses2

Въздушните потоци носят със себе си и влагата. Затова понякога, добрият избор е да предпазите растенията от слънцето, като ги покриете, вместо влагата да отлети при проветряването.
Добрите парници разполага с големи странични прозорци. Препоръчително е дори да са до една четвърт от размера и. Още по-добре е, ако прозорците за проветряване всъщност са в горната част на оранжерията – на покрива и. Защо това е така? Защото най-горе в оранжерията, се събира най-топлия въздух. Прозорците спомагат извеждането на топлината от съоръжението. Градинарите знаят, че температурата във вътрешността на оранжерията, никога не трябва да надвишава 40 градуса. За да не губим влагата с въздуха при проветряването обаче и същевременно да предпазим растенията от прегряване, можем просто да предвидим щори. Не, не такива, като вкъщи. Оранжерийните щори са от лек материал, който може просто да се постави върху оранжерията.
Гореизброените действия предприемаме през твърде слънчевите дни. Те подпомагат добрата реколта и здраве на растенията.

Оранжерията е инвестиция в собственото здраве. Тя е прекрасно поле за изява на открито за малки и големи. Имате нужда от ново хоби? Не се колебайте. Стартирайте днес с избор на подходящата за Вас оранжерия.Звънни