Груб строеж

Изграждане Вашия дом на етап груб строеж

Какво точно е определението за груб строеж, което трябва да знае инвеститорът, преди да започне изграждането на една къща? Какво точно включва грубият строеж?

етап груб строежПод „груб строеж“ се разбира построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение. Конструкциите се делят на архитектурни и инженерни. Архитектурните конструкции са жилищните сгради, а инженерните конструкции са пътищата, язовирите, мостовете и др.

Сградата може да се раздели на части, които се наричат елементи на сградата. Елементи на сградата се наричат нулевият цикъл и носещият скелет, чийто работен процес често се нарича масово груб строеж. Други елементи на сградата са подовете, покривът, стените, вратите и прозорците, окачени тавани и др.

етап груб строеж
  • Конструктивния изолационен панел се състои от две OSB плочи, между които под налягане се залепя слой твърд пенополистирол /EPS/ в качеството на топлоизолация.
  • Дебелината на панела в готов вид е от 120 мм. до 224 мм.
  • Такъв панел притежава изключителни енергоспестяващи свойства и има висока издръжливост.

Напречните краища на панелите се затварят с греди, които служат за съединяване по принципа «нут – перо».
Стените и ъглите на къщите, сглобени по тази технология, са идеално равни и прави.

етап груб строежетап груб строеж

Самите панели се явяват носещи елементи от конструкцията.

панелипанели

SIP-панелите имат малко тегло, което дава възможност двама работника без особени усилия да ги пренасят и монтират.

SIP-панелиSIP-панели

Изпратете телефон, ние ще се свържем с Вас

Звънни